Головна

Управління активами
Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група "ТАСК"
русский
українська

  
ТАСК-БРОКЕР

Брокерські послуги
Повний спектр брокерських послуг

Андеррайтинг
Випуск та розміщення цінних паперів українських Емітентів

Депозитарні послуги
Повний комплекс послуг
Послуги за вищими стандартами!
Законодавство
   
Актуальні питання
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги
   
Тарифи
   
Купівля / продаж ЦП
   
Річна звітність
    
ПОСЛУГИ

 

Тарифи

Тарифи на послуги, що надає депозитарна установа ТОВ "ТАСК-БРОКЕР" Депонентам

Версія для друку (PDF, 87 Кб).

 

Послуга (операція)Тариф "Стабільний"Тариф "Корпо-ративний"
1. Адміністративні операції
1.1Відкриття рахунків у цінних паперах:00За домовленістю*
1.1.1юридичним особам резидентам200 грн.
1.1.2юридичним особам нерезидентам 500 грн.
1.1.3фізичним особам резидентам 100 грн.
1.1.4фізичним особам нерезидентам150 грн.
1.2Внесення змін до анкети рахунку у цінних паперах  50 грн.
1.3Закриття рахунку у цінних паперахНе тарифікується
2. Облікові операції
2.1Зарахування або списання цінних паперів для фізичних осіб та юридичних осіб в межах або  в іншій депозитарній установі
120 грн. за операціюЗа домовленістю*
2.2Відміна депозитарної операції 50 грн. за операцію 
2.3Блокування або розблокування цінних паперів під виконання договорів застави; встановлення інших обмежень щодо цінних паперів (крім виконання безумовних  операцій)300 грн. за операцію
3. Інформаційні операції
3.1Надання виписки з рахунку у цінних паперах (після проведення облікових операцій) та виписки про стан рахунку у цінних паперах (на останній робочий день місяця)
БезкоштовноЗа домовленістю*
3.2Надання виписки про стан рахунку у ЦП за запитом Депонента
100 грн. за документ
3.3Надання виписки про операції на рахунку у ЦП за запитом Депонента
 20 грн. за аркуш
3.4Надання за запитом Депонента інформаційних довідок100 грн. за аркуш
4. Зберігання цінних паперів

4.1

Зберігання ЦП  на рахунках у ЦП  депонента (залежно від загальної номінальної вартості  всіх ЦП та за повний або неповний місяць):0За домовленістю*
   4.1.1для фізичних осіб: 
 4.1.1.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5% та більше відсотків простих акцій товариства)0,005%, але не менше ніж 200 грн. за кожний значний пакет акцій
 4.1.1.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій 0,004%, але не менше ніж 100 грн.

4.1.2

для юридичних осіб:

 

4.1.2.1якщо серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, є значний пакет акцій (5%  та більше відсотків простих акцій товариства) 0,005%, але не менше ніж 200 грн.
4.1.2.2за умов відсутності серед цінних паперів, що обліковуються на рахунку депонента, значного пакета акцій0,004% але не менше ніж 200 грн.

 4.2

 Зберігання цінних паперів на рахунках у ЦП, блокованих для здійснення торгів на організаторі торгівлі 0,1%, але не менше ніж 150 грн.

 4.3

 Зберігання цінних паперів, заблокованих на користь Заставодержателя цінних паперів з інших підстав згідно цивільно-правових угод 0,02% але не менше ніж 100 грн.
 4.4 Зберігання державних цінних паперів, що обліковуються на рахунках депонентів
 0,04% номінальної вартості цп
5. Розрахунково-клірингові операції
5.1Блокування або розблокування цінних паперів на рахунок у цінних паперах, що виставлені на торги на організаторі торгівлі50 грн. за операціюЗа домовленістю*
5.2Розрахунки за правочинами щодо цінних паперів, які укладаються поза фондовими біржами на умовах   "поставка проти оплати", а також розрахунки за правочинами щодо державних цінних паперів, щоукладаються на умовах "поставка цінних паперів без оплати"
600 грн. за операцію
6. Інші послуги
6.1Виплата дивідендів0,2 %, але не менше ніж 20 грн., та не більше ніж 300 грн, або за згодою сторінЗа домовленістю*
 6.2 Виплата доходів за державними цінними паперами та сум при погашенні державних цінних паперів
 300 грн. за одну операцію
6.3Комплекс депозитарних операцій для Депонентів, які є інвесторами ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ":
• відкриття рахунку (якщо він не був відкритий раніше);
• зарахування та списання ЦП ІСІ ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" на рахунок або з рахунку у цінних паперах Депонента внаслідок угод, укладених Депонентом з ТОВ "ТАСК-БРОКЕР";
• зберігання цих ЦП.
10 грн. за здійснення всіх операцій
6.4Разовий комплекс депозитарних операцій на умовах передоплати – протягом не більше 36 місяців:
• відкриття рахунку;
• одна операція зарахування ЦП номінальної вартості не більше 1 млн. грн.;
• зберігання цих ЦП;
• одна операція списання ЦП з рахунку, за умови, якщо контрагентом при списанні або зарахуванні цінних паперів є інший депонент депозитарної установи;
• закриття рахунку.
00
6.4.1для юридичних осіб1000 грн.
6.4.2для фізичних осіб750 грн.

 6.5

Оформлення пакету документів на відкриття рахунку у цінних паперах для юридичних осіб резидентів/нерезидентів 300 грн. за один пакет документів
    6.6 Оформлення розпорядження для проведення депозитарної операції

 20 грн.

    6.7 Посвідчення підпису на довіреності для участі у загальних зборах

 100 грн.

 6.8

Продовження операційного дня депозитарної установи на вимогу депонента 500 грн. за одну годину + тариф Центрального Депозитарію
 6.9Здійснення окремих депозитарних операцій  з виїздом працівника депозитарної установи за місцезнаходженням депонента За домовленістю сторін

* Тариф "Корпоративний" застосовується до групи Депонентів не менше 3 осіб (далі – "корпорація"). Вартість виконання депозитарних операцій для зазначеної групи осіб визначається угодою депозитарної установи та "розпорядника корпорації" - юридичної особи, яка для встановлення тарифів діє від імені решти членів корпорації. Приєднання до корпорації здійснюється на підставі письмової заяви Депонента і розпорядника корпорації; вихід з корпорації – на підставі заяви Депонента або розпорядника корпорації.

** Сума округлюється до цілих гривень, але не менше 1 грн.

Інші послуги щодо обслуговування рахунків у цінних паперах надаються за додатковими угодами.

Послуги Депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-БРОКЕР
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (44) 502-00-77
Факс: (44) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Послуги за вищими стандартами!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.