Головна

Управління активами

Операції з цінними паперами

Інвестиції
Інвестиційна група "ТАСК"

русский
українська

  
ТАСК-Інвестиційна група
Депозитарна установа
Андерайтинг
Брокеридж
Інвестиційні фонди

    
Послуги
   
Ліцензії та Свідоцтва
   
Новини
   
Контакти
    
ПОСЛУГИ

 

Послуги


Послуги, що надає інвестиційна компанія "ТАСК":

 • дослідження інвестиційної привабливості регіонів, галузей, підприємств України;
 • проектне фінансування;
 • інвестиції у промисловість:
 • портфельні інвестиції;
 • придбання акцій на тендерах, конкурсах, аукціонах;
 • операції з поглинання та злиття підприємств;
 • маркетингові дослідження ринку.
Компанія з управління активами "ТАСК-ІНВЕСТ" надає наступні послуги:
 • управління через пайові інвестиційні фонди (ПІФи);
 • управління через корпоративні інвестиційні фонди (КІФи);
 • пошук підприємств для стратегічного інвестування шляхом придбання контрольного пакету акцій;
 • інвестиційний консалтинг;
 • консультаційні послуги з питань торгівлі цінними паперами, ефективного вкладання коштів на фондовому та фінансовому ринках.
Компанія "ТАСК-БРОКЕР" надає наступні послуги:

» Брокерські послуги
 • брокерські послуги при купівлі/продажу цінних паперів на організованому та неорганізованому ринках цінних паперів України, враховуючи операції на вексельному ринку;
 • придбання в інтересах клієнта акцій (акумуляція дрібних та середніх пакетів акцій на вторинному ринку) у фізичних і юридичних осіб для формування великих (контрольних та блокуючих) пакетів акцій відповідно до вимог клієнта;
 • придбання в інтересах клієнта цінних паперів на тендерах, конкурсах, аукціонах.
Ліцензія АЕ № 263105 від 06 червня 2013 року зі строком дії до 12.05.2016, "Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Брокерська діяльність".

» Депозитарні послуги депозитарної установи
 • відкриття та обслуговування рахунків в цінних паперах, у т.ч. забезпечення участі в біржових торгах;
 • відповідальне зберігання цінних паперів;
 • обслуговування операцій на рахунках в цінних паперах (списання, зарахування, переведення);
 • знерухомлення (переведення в бездокументарну форму);
 • облік нарахованих та виплачених дивідендів по цінним паперам, що зберігаються на рахунку клієнта;
 • інформування клієнтів щодо подій, пов'язаних з цінними паперами, які їм належать;
 • надання клієнтам документів, що підтверджують право власності на цінні папери, які їм належать;
 • rомплекс послуг щодо прав депонента, як акціонера.
Ліцензія АЕ286588 від 08.10.2013 року, строк дії – безстрокова, "Професійна діяльність на фондовому ринку – депозитарна діяльність. Депозитарна діяльність депозитарної установи".

» Послуги по випуску та розміщенню цінних паперів (андеррайтинг)
 • послуги з підготовки проспекту емісії, інвестиційного меморандуму;
 • послуги з реєстрації інформації в НКЦПФР;
 • підготовка звіту для ДКЦПФР про результати проведеного випуску та погашення облігацій;
 • проведення рекламної компанії та презентації випуску облігацій;
 • проведення лістингу ПФТС;
 • послуги андеррайтера з розміщення випуску;
 • всіляка консультаційна підтримка.
Ліцензія АЕ № 263107 від 03 червня 2013 року зі строком дії до12.05.2016, "Професійна діяльність на ринку цінних паперів - діяльність з торгівлі цінними паперами. Андеррайтинг".

» Операції з валютними цінностями
 • прийняття валютних платежів для придбання ЦП на українському фондовому ринку;
 • проведення операцій на фондовому ринку, що передбачають передачу прав власності на цінні папери від резидентів до нерезидентів та навпаки.
Генеральна ліцензія Національного банку України на здійснення валютних операцій №119 від 25.07.2013 року.

» Дилерская деятельность
 • скупка акцій в трудових колективів емітентів.
Ліцензія АЕ №263106 від 03.06.2013, термін дії – до 12.05.2016 года, «Професійна діяльність на фондовому ринку - діяльність з торгівлі цінними паперами. Дилерська діяльність».

» Комплекс послуг для Акціонерних Товариств
 • знерухомлення випуску акцій (ст.20 розд.IV Закону) та зберігання їх на рахунках в цінних паперах;
 • проведення процедури лістингу акцій емітента на фондовій біржі (ст.24 розд.IV Закону);
 • укладання та документальне оформлення угод по операціям з акціями на фондовій біржі (ст.24 розд.IV Закону).

Послуги ВАТ ТАСК-брокер
ТАСК-Інвестиційна група
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua

 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2016
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.