Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ

ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу


Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
   
Фонди
    
ФОНД "ТАСК РЕСУРС"

 ФОНДИ
 Процедура придбання інвестиційних сертифікатів фонду "ТАСК Ресурс"

I. Визначте суму, яку Ви маєте намір інвестувати до Фонду.

Не вкладайте всі свої вільні кошти (не більше 50% заощаджень) і краще, аби вони вам не знадобились раніше, ніж через 2-3 роки. Пам’ятайте, що витягнути кошти будь-якого дня дозволяє лише відкритий фонд (яким, власне, і є фонд "ТАСК Ресурс"). Інтервальний фонд - тільки у визначені Проспектом емісії фонду періоди. Закритий фонд викупає свої цінні папери у інвесторів тільки після закінчення терміну існування фонду.

II. Визначте кількість інвестиційних сертифікатів (ІС), що відповідають Вашим намірам, виходячи з вартості одного сертифікату на момент укладення угоди.

Дізнатися поточну вартість сертифікатів Ви можете в підрозділі "Поточні показники роботи Фонду"  або у співробітників відділу по роботі з клієнтами компанії "ТАСК-ІНВЕСТ" за телефоном (44) 502-00-77.

Зверніть увагу!Цінні папери фондів не підлягають продажу частинами. Купити можна лише цілу кількість паперів (10 або 11, але не 10,5).

III. Відкрийте рахунок в цінних паперах у Депозитарній установі.

Цінні папери фондів випускаються в бездокументарній (електронній) формі.

Для придбання цінних паперів Фонду Вам необхідно відкрити в Депозитарній установі рахунок в цінних паперах, на якому й будуть зберігатися Ваші папери.

Виписка з рахунку в цінних паперах, видана Депозитарною установою, засвідчує Ваше право власності на придбані цінні папери.

Депозитарною установою може виступати будь-яка фінансова установа (наприклад, банк), яка володіє відповідною ліцензією (а саме ліцензією Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку на право здійснення депозитарної діяльності, а саме депозитарної діяльності депозитарної установи).

Документи, необхідні для відкриття рахунку.

Для фізичної особи – резидента:

 • Один з паспортних документів, що посвідчують особу:
  • Паспорт громадянина України - для громадян України, що постійно мешкають на території держави;
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про виїзд на ПМП за кордон – для громадян України, що від’їжджають за кордон на постійне місце проживання;
  • Паспорт громадянина України для виїзду за кордон - для громадян України, що постійно мешкають за кордоном;
 • Довідка, видана податковою службою України про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків.

Банк має право відкрити рахунок фізичній особі-резиденту без пред’явлення довідки про присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера платника податків, якщо в паспорті цієї особи зроблено відмітку про право здійснювати будь-які платежі без ідентифікаційного номеру.

Для фізичної особи – нерезидента:

 • Один з паспортних документів, що посвідчують особу:
  • Паспортний документ – для іноземних громадян, що тимчасово перебувають в на території України;
  • Паспортний документ з відміткою про наявність дозволу на постійне проживання – для іноземних громадян, що постійно на території України;

   Паспортним документом іноземця є документ, що засвідчує громадянство іноземця, виданий уповноваженим органом іноземної держави, що дає право виїзду за кордон та визнаний Україною.

 • Довідка про реєстрацію паспортного документу на території України або Посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні.

Для юридичної особи-резидента:

 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців (оригінал або копія, завірена нотаріально або органом, який видав документ про державну реєстрацію);
 • Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку);
 • Статут з усіма зареєстрованими змінами та доповненнями (нотаріально завірена копія);
 • Документ, що підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (копія, засвідченая юридичною особою);
 • У випадку якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю, надається копія цієї довіреності, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою юридичної особи);
 • Довідка з банку, зареєстрованого в Україні, про відкриття юридичною особою рахунку у гривнях (оригінал або копія, засвідчена нотаріально, або ксерокопія за умови надання оригіналу або копії, засвідченої нотаріально);
 • Довідка про взяття на облік платника податків форма № 4-ОПП (копія);
 • Паспорт особи, що підписує документи (керівника або уповноваженого представника).

Для юридичної особи-нерезидента:

 • Копія (нотаріально завірена) легалізованого Витягу з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи з доданням завіреного нотаріусом перекладу Витягу або посвідчення українською мовою;
 • Нотаріально завірена копія легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (Статут, установчий договір тощо) з доданням завіреного нотаріусом перекладу виписки на українську мову;
 • Довіреність (нотаріально завірена й легалізована) розпоряднику рахунку у цінних паперах, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою цієї юридичної особи, якщо розпорядник рахунку не є керівником юридичної особи;
 • для кожного розпорядника рахунку копія Довідки про ідентифікаційний код платника податків (для громадян України), засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю довідку, або ксерокопія за умови пред’явлення оригіналу; копія паспорту (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) ;
 • Довідка з банку про відкриття банківського рахунку (оригінал чи нотаріальная копія або ксерокопія за умови пред'явлення оригіналу);
 • Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків.

Зверніть увагу!Згідно чинного українського законодавства банки мають право вимагати від клієнта додаткові документи та відомості, необхідні для з’ясування його особи, суті діяльності, фінансового стану. Наприклад, довідка про джерело доходів.


До складу ІГ "ТАСК" входить ТОВ "ТАСК-БРОКЕР", який має ліцензію Депозитарної установи. Всі інвестори фондів під управлінням КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" обслуговуються за пільговими тарифами.

IV. Відкрийте поточний рахунок у гривнях.

Покупка інвестиційних сертифікатів здійснюється в безготівковій формі шляхом переведення грошових коштів з Вашого поточного рахунку у банку на розрахунковий рахунок фонду "ТАСК Ресурс".

Ви можете скористатися тим рахунком у національній валюті (у гривнях), який у Вас вже є, або відкрити новий рахунок в будь-якому банку України.

Розмір витрат на відкриття рахунку в цінних паперах та всі операції із зарахування /списання цінних паперів на рахунок/ з рахунку залежать від обраної Депозитарної установи та обраного банку.


V. Укладіть Договір купівлі-продажу цінних паперів.

Після відкриття рахунків Вам слід заповнити Заявку на придбання інвестиційних сертифікатів.

Перешліть нам заявку у зручний для Вас спосіб (поштою, факсом, по e-mail), а також ксерокопії паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера платника податків. На основі цих документів ми підготуємо Договір купівлі-продажу цінних паперів.

Підписання Договору відбудеться в офісі ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" за адресою м. Київ, пров.Рильський, 6, 6-й поверх.

Після підписання Договору купівлі-продажу цінних паперів Вам надаються 2 примірники Договору. Один Ви передасте Депозитарній установі, коли будете видавати розпорядження на зарахування Ваших цінних паперів на рахунок, другий залишиться у Вас.

ДОКУМЕНТИ, ЯКІ ВАМ НЕОБХІДНО МАТИ ПРИ СОБІ ПРИ ПІДПИСАННІ ДОГОВОРУ:

Для фізичної особи – резидента:

 • Заявка на придбання ІС (оригінал);
 • Паспорт (оригінал);
 • Довідка про присвоєння ідентифікаційного коду (оригінал);
 • Довідка з банку с реквізитами Вашого рахунку у гривнях;
 • Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах у Депозитарній установі;
 • Згода Вашої дружини/чоловіка на придбання цінних паперів Фонду, копія її/його паспорту та ідентифікаційного коду (якщо Ви перебуваєте у шлюбі).

Для фізичної особи – нерезидента:

 • Заявка на придбання ІС (оригінал);
 • Паспортний документ (оригінал);
 • Довідка з банку с реквізитами Вашого рахунку у гривнях;
 • Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах у Депозитарній установі;

Для юридичної особи-резидента:

 • Заявка на придбання ІС (оригінал);
 • Анкета юридичної особи (оригінал);
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців (оригінал або копія, завірена нотаріально або органом, який видав документ про державну реєстрацію);
 • Довідка про внесення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України (копія, засвідчена нотаріально або органом, який видав довідку);
 • Статут з усіма зареєстрованими змінами та доповленнями (нотаріально завірена копія);
 • Документ, що підтверджує обрання (призначення) посадових осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (копія, засвідченая юридичною особою);
 • У випадку якщо від імені юридичної особи діє уповноважена особа за довіреністю, надається копія цієї довіреності, видана та підписана керівником юридичної особи і засвідчена печаткою юридичної особи);
 • Довідка з банку, зареєстрованого в Україні, про відкриття юридичною особою рахунку у гривнях (оригінал або копія, засвідчена нотаріально, або ксерокопія за умови надання оригіналу або копії, засвідченої нотаріально);
 • Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах у  Депозитарній установі;
 • Довідка про взяття на облік платника податків (ксерокопія);
 • Копія Довідки про ідентифікаційний код платника податків (для громадян України), засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю довідку, або ксерокопія за умови пред’явлення оригіналу; копія паспорту (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) особи, що підписує документи.

Для юридичної особи-нерезидента:

 • Заявка на придбання ІС (оригінал);
 • Анкета юридичної особи (оригінал);
 • Копія (нотаріально завірена) легалізованого Витягу з торгового, банківського або судового реєстру або реєстраційне посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи з доданням завіреного нотаріусом перекладу Витягу або посвідчення українською мовою;
 • Нотаріально завірена копія легалізованих документів, що підтверджують повноваження осіб, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (Статут, установчий договір тощо) з доданням завіреного нотаріусом перекладу виписки на українську мову;
 • Довідка з банку про відкриття банківського рахунку (оригінал чи норатіальная копія або ксерокопія за умови пред'явлення оригіналу);
 • Копія документа, виданого органом державної податкової служби, що підтверджує взяття юридичної особи на облік як платника податку, якщо юридична особа – нерезидент зареєстрована в Україні як платник податків;
 • Довідка з банку, зареєстрованого в Україні, про відкриття Вашою юридичною особою рахунку у гривнях;
 • Довідка про відкриття рахунку в цінних паперах у Депозитарній установі;
 • Копія Довідки про ідентифікаційний код платника податків (для громадян України), засвідчена нотаріально чи органом, який видав цю довідку, або ксерокопія за умови пред’явлення оригіналу; копія паспорту (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження, серія та номер, дата видачі, орган, що видав, місце проживання) особи, що підписує документи.

VI. Сплатіть придбання інвестиційних сертифікатів.

Після укладення Договору Вам слід перерахувати суму, вказану в Договорі, з Вашого поточного рахунку на розрахунковий рахунок фонду.

Порядок оплати та реквізити фонду наведено в п.2 Договору купівлі-продажу цінних паперів.

Зверніть увагу! При заповненні в банку платіжного доручення на оплату цінних паперів в графі "Призначення платежу" слід повністю вказувати "За інвест.сертифікати фонду "ТАСК Ресурс" згідно Договору купівлі-продажу цінних паперів № __ від "__" _____ 20__ р., без ПДВ".

VII. Зарахування інвестиційних сертифікатів на Ваш рахунок в цінних паперах.

Сплативши за сертифікати фонду, Ви даєте Депозитарній установі, в якій відкрито Ваш рахунок в цінних паперах, розпорядження зарахувати папери на Ваш рахунок. Бланк розпорядження Вам надасть Ваша Депозитарна установа. Коли будете видавати розпорядження, додайте до нього один примірник Договору купівлі- продажу цінних паперів.

Зарахування Депозитарною установою інвестиційних сертифікатів на Ваше ім’я здійснюється не пізніше ніж через 7 календарних днів з моменту оплати угоди та отримання Вашою Депозитарною установою розпорядження.

Ми повідомимо Вам про здійснене зарахування, і Ви зможете отримати в Депозитарній установі виписку про стан рахунку, що підтвердить ваше право власності на придбані цінні папери.

Додаткову інформацію стосовно процедури придбання цінних паперів інвестиційних фондів, що знаходяться в управлінні ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" Вам нададуть у відділі по роботі з клієнтами компанії "ТАСК- інвест".
Телефон: (44) 502-00-77.
E-mail: kua@task.ua

 

Послуги депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.