Головна
Управління активами

Операції з цінними паперами

Послуги депозитарної установи

Інвестиційна група
русский
українська

  
ТАСК-ІНВЕСТ


ТАСК Ресурс
Пайовий інвестиційний фонд диверсифікованого виду відкритого типу

Інвестиції з розумом!
Актуальні питання
   
Законодавство
   
Глосарій
   
Поради інвесторам
    
Про компанію
   
Новини
   
Послуги КУА "ТАСК-ІНВЕСТ"
   
Фонди
    
НОВИНИ

 

2016

16.05.2016 - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ТАСК-ІНВЕСТ» повідомляє учасників ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" про прийняття рішення про продовження строку діяльності ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" на 5 (п’ять) років.

Повідомлення про прийняття рішення про продовження строку діяльності Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ"
 

ТовариствО з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТАСК-ІНВЕСТ» (надалі Товариство) повідомляє учасників Закритого пайового венчурного недиверсифікованого інвестиційного фонду "КАПІТАЛ", код за ЄДРІСІ: 2331666 (надалі ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", Фонд), що Загальними зборами учасників Товариства було прийнято рішення про продовження строку діяльності ЗПВНІФ "КАПІТАЛ" на 5 (П’ять) років. Термін закінчення діяльності Фонду – «13» липня 2021 р. Вищевказане рішення оформлене протоколом Загальних зборів учасників Товариства № 218 від «16» травня 2016 р.ТовариствО з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ТАСК-ІНВЕСТ» здійснює викуп інвестиційних сертифікатів у учасників ЗПВНІФ "КАПІТАЛ", які не згодні з прийнятим рішенням про продовження строку діяльності Фонду, в наступному порядку:1. Місце подання заявок про викуп інвестиційних сертифікатів (далі - Заявка): м. Київ, провулок Рильський, 6, 6 поверх, офіс ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВНСТ».2. Перелік документів, які необхідно подати для викупу інвестиційних сертифікатів та здійснення розрахунків з учасниками Фонду:2.1. фізичним особам: заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 7 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.; копія паспорта громадянина України (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені фізичною особою; довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду; довіреність, що підтверджує повноваження особи на представництво учасника Фонду, нотаріально засвідчена.2.2. юридичним особам: заявка на викуп цінних паперів, за формою наведеною в Додатку 8 до Положення про порядок розміщення, обігу та викупу цінних паперів інституту спільного інвестування, затвердженого Рішенням НКЦПФР № 1338 від 30.07.2013 р.; копія виписки з Єдиного державного реєстру, засвідчена у встановленому порядку; копія документу, на підставі якого діє юридична особа (Статут), засвідчена у встановленому порядку; довідка з банку про відкриття поточного рахунку із зазначенням реквізитів рахунку учасника Фонду; належним чином засвідчені документи, що підтверджує повноваження керівника юридичної особи - учасника Фонду (протокол, наказ); копія паспорта керівника юридичної особи - учасника Фонду (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаним на території України для укладення правочинів) та документу, що містить інформацію про реєстраційний номер облікової картки платника податків, засвідчені керівником юридичної особи; належним чином засвідчені документи, що підтверджують повноваження особи на представництво інтересів юридичної особи – учасника Фонду (довіреність, тощо).3. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться за розрахунковою вартістю інвестиційних сертифікатів Фонду, визначеною на день прийняття рішення про продовження строку діяльності Фонду (16.05.2016 р.), яка дорівнює 1 200,55 грн. (Одна тисяча двісті гривень 55 коп.) за один інвестиційний сертифікат. Кількість цінних паперів, які викуповуються в учасника, не може перевищувати кількості цінних паперів, власником яких він був на день прийняття зазначеного рішення.4. Дата початку приймання заявок від учасників Фонду: 16.05.2016 р.; дата закінчення приймання заявок від учасників Фонду: 16.08.2016 р.5. Розрахунки з учасниками Фонду здійснюватимуться з 16.08.2016 р. по 16.09.2016 р., шляхом сплати належної учаснику суми безготівковим переказом на вказаний у Заявці про викуп рахунок.6. У разі якщо особа, яка відповідно до Заявки про викуп передала ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» інвестиційні сертифікати Фонду (внаслідок закриття банківського рахунку, надання невірних реквізитів тощо), Товариство  протягом 10 робочих днів після закінчення строку, встановленого для здійснення розрахунків, здійснює депонування таких коштів в порядку, визначеному нормативно-правовими актами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.
09.11.2016 - Оприлюднено зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ПІФНЗ «ТАСК Універсал»

09.11.2016 - Оприлюднено зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ВДПІФ «ТАСК Ресурс»

09.11.2016 - Оприлюднено зареєстровані зміни до проспекту емісії інвестиційних сертифікатів ІСПІФ «ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ"

06.05.2016 - ТОВ «КУА «ТАСК-ІНВЕСТ» здійснює професійну діяльність на фондовому ринку на підставі нової безстрокової ліцензії

31.03.2016 - Оприлюднена річна інформація про результати діяльності ПІФНЗ "ТАСК Універсал" за 2015 рік

31.03.2016 - Оприлюднена річна інформація про результати діяльності ВДПІФ "ТАСК Ресурс" за 2015 рік

31.03.2016 - Оприлюднена річна інформація про результати діяльності ІСПІФ "ТАСК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ" за 2015 рік

11.03.2016 - Оприлюднена річна фінансова звітність ТОВ "КУА "ТАСК-ІНВЕСТ" за 2015 рік

Послуги депозитарної установи


Постачальник природного газуТАСК-ІНВЕСТ
Україна, 01001, Київ
пров. Рильський, 6, 6 поверх
Телефон: (044) 502-00-77
Факс: (044) 502-00-78
Веб-сайт: www.task.ua
Эл. пошта: info@task.ua
Інвестиції з розумом!
 

Усі права на сайт - власність ©ТАСК, 2005-2020
Розроблено ©J.K.®Design, 2006-2009.